कोरोना आणि नारायणास्र

तुम्ही म्हणाल काय संबंध?
आणि हे नारायणास्र कुठल काढल.
तर हे नारायणास्र महाभारतातल.
गुरु द्रोणाचार्य यांचा वध झाल्यावर त्यांचा मुलगा अश्वथामा याने हे नारायणास्र पांडवांच्या सैन्यावर सोडल. पांडवांचा प्रमुख योद्धा अर्जुनाने वेगवेगळ्या अस्रांव्दारे नारायणास्राचा प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला. पण जेवढा प्रतिकार केला तेवढे या नारायणास्राची ताकद वाढत गेली. हतबल अर्जुनाने श्रीकष्णाकडे धाव घेतली.
श्रीकृष्णाने अर्जुनाला सांगितले, ” अरे, हे नारायणास्र आहे. त्याला कोणीही हरवू शकत नाही. मात्र त्याला शांत करता येऊ शकते. ”
” ते कस.” अर्जुनाने विचारले.
” उपाय एकच, त्याला शरण जायच, हातातली सगळी शत्र टाकून द्यायची आणि शांत बसून रहायचे, म्हणजे हे अस्र हळुहळु शांत होईल.”

श्रीकृष्णाचा शिष्य असलेल्या अर्जुनाने त्याचे ऐकून हातातील सगळी शस्त्र टाकून दिली. तो रथातून खाली उतरला. त्याने हात जोडले आणि नारायणास्राला शरण गेला. हळूहळू नारायणास्र त्याच्यापासून लांब गेले. अर्जूनाचे पाहून पांडवांच्या सगळ्या सैन्याने त्याचे अनुकरण केले. हातातील शस्र टाकून दिली. नारायणास्र त्यांच्यापासून लांब गेले. मात्र अभिमानी भीम आपली गदा घेऊन या अस्त्राच्या प्रतिकाराला उभा राहिला. हे अस्त्र त्याच्यावर धावून गेले. त्याच्याभोवती आगीचे लोळ घोंगावू लागले. ते पाहून श्रीकृष्ण धावून गेला. त्याने भीमाच्या हातातली गदा काढून घेतली आणि फेकून दिली. भीमाला समजावून हात जोडुन उभे केले.
आणि अशाप्रकारे अजेय असे नारायणास्र थंड झाले.

आता याचा कोरोनाशी संबंध काय हे तुमच्या लक्षात आले असेलच.

कोरोनालाही उपाय नाही. उपाय संपूर्ण शरणागती. सगळे व्यवहार थांबवून काही काळासाठी शांत बसणे. जेवढे तुम्ही शांत रहाल तेवढा कोरोना निष्प्रभ होईल.
जेवढी हालचाल कराल, तेवढा कोरोना वाढेल.
पटतय का?

आता घरीच बसला आहात तर ही पोस्ट पुढे पाठवा

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.