कारण

कधीपासून शोधतोय

वाटत कधीतरी होत माझ्याकडे

पण आता हरवलय

जगण्यासाठी एक कारण

सगळीकडे शोधून झाल

कुणाच्यातरी प्रेमात

बायकामुलात, गाडी बंगल्यात

आणि जमीन-जुमल्यातही

जगण्यासाठी एक कारण

तुम्हाला म्हणून सांगतो

शोधल दारुच्या ग्लासातही

मित्रांबरोबरच्या पार्ट्यातही

आणि फक्त रात्री रंगीत होणाऱ्या गल्ल्यातही

जगण्यासाठी एक कारण

बाबा बुवांच्या मठात,

मंदिर, मशीर, चर्चमध्ये

धर्मग्रंथांच्या पानामध्ये

जगण्यासाठी एक कारण

आसपासचे चेहरे निरखत असतो मी

हसणारे आणि गंभीर

आनंदी आणि मलूल

असेल का यांच्याकडे तरी

जगण्यासाठी एक कारण

का आलो माहित नाही

का आहे माहित नाही

जगण चालू आहे विनाकारण

अखेर हेच उत्तर

कधीतरी सापडेलच जगण्यासाठी एक कारण

सध्यातरी जगण्यासाठी हेच कारण

———————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s