झुंज आरोग्यपूर्ण महाराष्ट्रासाठी – 4

याआधीच्या पोस्टनूसार आरोग्याच्या प्रश्नावर काम करणारी महाराष्ट्रव्यापी संघटना उभारण्याचे काम आम्ही सुरू केले आहे. त्याच्या प्रमुख उद्देशापैकी पहिले उदिष्ट आहे, ते म्हणजे गरीब आर्थिक स्थितीतील रुग्णांना आवश्यक मदत करणे
दुसरे उदिष्ट महाराष्ट्रातील आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या सामाजिक संस्था व व्यक्तींना एका व्यासपीठावर एकत्र आणणे.
ही दोन्ही उदिष्टे साध्य करण्यासाठी काही साधनांची आम्ही निवड केली आहे. यातील एक साधन डिजिटल आहे. आजचे जग डिजिटल आहे. इंटरनेट आणि मोबाईलच्या साह्याने आपण या डिजिटल जगाशी जोडले गेलो आहोत. यासाठी या कामासाठी आम्ही http://www.aarogyadaan.org या नावाने वेबसाईट तयार केली आहे. यावर मदत करु इच्छित व्यक्ती आणि संस्थांची नोंदणी केली जाईल. त्यांना ते कोणत्या परिसरात किंवा कोणत्या आजाराच्या व्यक्तीला मदत करु इच्छित आहेत त्यासाठीचा प्राधान्यक्रम घेतला जाईल. दुसऱ्या बाजुला ज्या पेशटला मदत हवी आहे त्याची नोंदणी केली जाईल. ज्यावेळी मदत करु इच्छित व्यक्तीच्या (बँकर) प्राधान्यक्रमाशी जुळेल अशा पेशंटची नोंदणी होईल त्यावेळी बँकरला एसएमएस जाईल. त्यानंतर बँकर मदत करण्याबाबत निर्णय घेऊ शकेल. पेशंट तसेच बँकरची नोंदणी, प्रचार आणि प्रसाराचे काम करु इच्छित व्यक्ती स्वयंसेवक म्हणून नोंदणी करु शकतील. http://www.aarogyadaan.org या वेबसाईटला भेट दिल्यास आपल्याला सविस्तर माहिती मिळू शकते.

आरोग्यदानच्या या चळवळीत आपण सहभागी होऊ इच्छित असाल तर आपले नाव, पत्ता, व्हाटसअप नंबर आणि ईमेल आयडी 9881098138 या व्हाटसअप मोबाईल नंबरवर पाठवावे ही विनंती.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.