झुंज आरोग्यपूर्ण महाराष्ट्रासाठी – 2

याआधीच्या पोस्टनूसार आरोग्याच्या प्रश्नावर काम करणारी महाराष्ट्रव्यापी संघटना उभारण्याचे काम आम्ही सुरू केले आहे. त्याच्या दोन प्रमुख उद्देशापैकी पहिले उदिष्ट आहे, ते म्हणज गरीब आर्थिक स्थितीतील रुग्णांना आवश्यक मदत करणे.

विविध संस्थांनी केलेले सर्व्हे असे सांगतात की, भारतातील 6 कोटी कुटुंबे केवळ घरात आलेल्या आजारपणामुळे दारिद्र्यरेषेखाली ढकलली जातात. या कुटुंबांची बचत कमी असते. ही कुटुंबे आरोग्यविम्यासारखे संरक्षण त्यांच्या आर्थिक स्थितीमुळे येऊ शकत नाहीत. त्यामुळे असे एखादे मोठे आजारपण त्या कुटुंबाची सगळी बचत संपवते आणि त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात कर्जाचा बोजा टाकते. त्यासाठी या कुटुंबासाठी सामाजिक आरोग्य विमा उभा करणे गरजेचे आहे.

अशा कुटुंबांना मदत करणे हे आपले प्रमुख उद्दिष्ट असेल. यासाठी मदत करु इच्छिणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्था यांच्यापर्यंत पोचणे. त्यांची नोंदणी करून घेणे आणि योग्य वेळेस त्यांची मदत अशा कुटुंबापर्यंत पोचविणे साठी आपण वेबसाईट तयार करीत आहोत.

आरोग्यदानाच्या या चळवळीत आपण सहभागी होऊ इच्छित असाल तर आपले नाव, पत्ता, व्हाटसअप नंबर आणि ईमेल आयडी 9881098138 या व्हाटसअप मोबाईल नंबरवर पाठवावे ही विनंती.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.