Proofed

थोडी वेगळी माहिती

Sambaprasad Pinge

इंग्रजांनी अर्ध्या जगावर राज्य केलं त्याचं रहस्य ज्या कुठल्या ठळक वैशिष्ठ्यामध्ये आहे त्यातील एक शिस्त ( कवायती फौजा ), दुसरी राष्ट्रनिष्ठा आणि तिसरी म्हणजे दर्जा ( quality). त्याचा आज सोलापूरच्या किल्ल्यात आम्हाला पुरावा मिळाला.

किल्ल्याच्या दरवाजातुन आत गेल्यावर समोरच दोन तोफा ठेवलेल्या दिसतात. ओतीव तोफा आहेत आणि शंभराहून जास्त वर्ष ऊन वारा खात नव्यासारख्या दिसताहेत.

त्यावर लिहिलेलं शिक्के आपलं लक्ष वेधून घेतात.

सर्वात वरती इंग्लिश क्राऊन. हा म्हणजे थोडक्यात इंग्रजांचा अभिमानाचा विषय ‘Made in England’.

त्याखालची अक्षरे महत्वाची आहेत.

ह्यामध्ये crown आहेच. त्याच्या डाव्या बाजूला ’18’ ह्याचा अर्थ अठरा पौंडी गोळा ह्या तोफेतून डागता येतो .

उजव्या बाजूला लिहिलेलं ‘pr ‘ ह्याचा अर्थ ‘ proofed ‘ त्ह्याचा अर्थ तेव्हा दर्जा तपासणारी एक यंत्रणा असणार ज्यांनी ही तोफ चालवून बघितली असेल आणि मग त्यावर हा शिक्का कोरला असेल. हाच तो पुरावा.

त्याच्या खाली ‘1808’ हे साल ज्या वर्षी ह्या तोफेची निर्मिती झाली ते वर्ष.

त्याच्या खाली ’42-0-7′ हे त्या तोफेचं वजन…

View original post 215 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.