रीस मागोस किल्ला (Ries Magos Fort)

Vatadya

https://www.reismagosfort.com/architecture/

वाटाड्या मार्ग : हा कलंगुट ते पणजी रोड वरील एक देखणा टेकडीवरचा दुर्ग आहे. कंडोलीम गावातून आग्वाद किंवा सिंक्वेरीम किनाऱ्याकडे जाताना अलीकडे डावीकडे रीस मागोस गावाकडे (पणजी कडे) जाण्याचा रस्ता आहे.. नेरूळ नदीच्या पुलावरून या गावाकडे जाण्याचा रस्ता आहे.. या गावाजवळच मांडोवी नदी समुद्राला जिथे मिळते तिथे किनाऱ्यावरील एका टेकडीवर हा किल्ला बांधला आहे ..

कसे जाल आणि काय पाहाल ?

किल्ल्याचा प्रकार : टेकडीवरचा किल्लाजवळचे गाव : कॅन्डोलीम (Candolim) ३ किमी
किल्ल्याची निर्मिती : १५ व्या शतकातराज्य : गोवा

या किल्ल्याची निर्मिती आदिलशहाने १४९५ मध्ये केली असे म्हणतात.. हा किल्ला आग्वाद किल्ल्याच्या आधी बांधला आहे.. कलंगुट ते पणजी रोड वरील एक देखणा टेकडीवरचा दुर्ग आहे. कंडोलीम गावातून आग्वाद किंवा सिंक्वेरीम किनाऱ्याकडे जाताना अलीकडे डावीकडे रीस मागोस गावाकडे (पणजी कडे) जाण्याचा रस्ता आहे.. कॅन्डोलीम-नेरूळ-रीस मागोस गाव असा ३-४ किमी चा रस्ता आपल्याला या किल्ल्याच्या पायथ्याशी घेवून येतो.. या गावाजवळच किनाऱ्याच्या अलीकडे एका टेकडावर हा किल्ला बांधण्यात आला…

View original post 261 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.