वडा पाव।

वडापाव या आवडीच्या विषयावरचा चवदार लेख ( वेगवेगळ्या चवींसकट)

asha's blog

​मला नेहमी कुणीतरी छानशी पोस्ट पाठवत आणि माझ्यातल्या लेखिकेला आव्हान देत.ह्या करीता प्रथम तुम्हा सर्वांचे आभार। अशीच एक वडा पाव वरील पोस्ट आली आणि माझ्यातील लेखिकेला माझ्या भावना गद्यातून आणि पद्यातून लिहायची उर्मी देऊन गेली. आता तुम्हा सर्वांसोबत share करत आहे। माझ्या लेखाच्या शेवटी मला आलेली पोस्ट जोडली आहे। वेळ काढून माझा लेख तरी जरूर वाचा आणि अभिप्राय जरूर कळवा. त्यामुळे माझे लिखाण तुम्हाला कंटाळवाणे वाटत नाही ना हे मला समजेल. नवीन वर्षाच्या सुरवातीला जाणून घेतले तर उर्वरित वर्षे वाचकांवर अत्याचार करण्याची चुकी झाली असेल तर टाळता येईल।

वडा पाव।

(आशा अग्निहोत्री version always Realistic)

Honestly वडा पाव Bombay – Poona travel मध्ये पूर्वी train ने जाताना कर्जतला आणि आता car ने जाताना दत्त मध्ये किंवा असाच कुठेतरी कुणी खाणार का? विचारलं की वाटत परत कशाला त्या जुन्या आठवणी?

शाळेत 15पैशाला मधल्या सुट्टीत बऱ्याच मैत्रिणी ‘भगिनी समाजच्या’ कॅन्टीनचा वडापाव खायच्या काहीजण इंग्लिश medium च्या ‘दिवाडकर -कुलकर्णी ‘कॅन्टीन मध्ये जाऊन तो…

View original post 1,061 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.