पाऊस

नाशिकचा पाऊस दरोडेखोर आहे😱🤓 एकदा पडला तर अख्खा सराफ बाजार आणि भांडी बाजार लुटून नेतो😇😇😇😇😇😇😇😅😅😅😅😅😅😅😜 😨☔🙄☔😂☔ कोकण चा पाऊस …….. लग्न झाल्यावर संसारात गुंतून जातो तसा एकदा सुरवात झाली की शेवट पर्यंत धो धो धो धो धो धो पडतो … ☔☔☔🌧🌧🌧💦💦💦 😝😂😜 पुण्याचा पाऊस बायकांसारखा. त्या चिडल्या कि धड स्पष्ट बोलत नाहीत. नुसती दिवसभर पिरपिर […]

via पाऊस — थोडी गम्मत जम्मत

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.