मृत्यू, कर आणि बदल

*मृत्यू, कर आणि बदल* _आपल्याला मात्र किती तरी अंतर कापायचंय.._ उदाहरणार्थ मोटारी बनवणाऱ्या कंपनीला सर्वसाधारणपणे कसली काळजी असेल? तिचा स्पर्धक कोण असेल? किंवा एखाद्या उत्तम वकिलाला कोणती भीती सतत भेडसावत असेल? किंवा विविध सेवा देणाऱ्या एखाद्या रुग्णालयाचे लक्ष कोणाकडे असेल? किंवा जगभरात एखादी मोठी हॉटेल साखळी असणारी कंपनी उद्याचा विचार करताना कोणते मुद्दे डोळ्यापुढे ठेवत […]

via मृत्यू, कर आणि बदल* आपल्याला मात्र किती तरी अंतर कापायचंय. — Site Title

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.