अरेबियन्स नाईटस्

एक हजार एक कथांचा संग्रह म्हणून जगभर प्रसिद्ध असलेले पुस्तक म्हणजे अरेबियन्स नाईटस. या संग्रहातील अलिबाबा आणि चाळीस चोर, सिंदबादच्या सात सफरी, अल्लाऊद्दीन व जादुचा दिवा या गोष्टी बहुतेक सर्वांना माहित आहेत. परंतू याखेरीज अनेक मनोरंजक गोष्टी या संग्रहाचा भाग आहेत.

ऐतिहासिक व्यक्तिमत्व असलेला बगदादचा बादशहा हरून अल रशीद, त्याची बायको झुबेदा, त्याचा वजीर जफर बारमाकी हे अनेकदा या कथांमध्ये डोकावतात. अबु नोवाससारख्या कवीचाही उल्लेख होतो. परंतू सत्य आणि कल्पना यांची सरमिसळ या गोष्टींतून दिसते. अरबांची वस्ती त्या काळच्या जगाच्या मध्यभागी होती. भारत आणि चीन या पुर्वेकडील समृद्ध संस्कृती व युरोपातील तत्कालीन सत्ता यांचा दुवा म्हणजे हे अरब व्यापारी होते. त्यामुळे साऱ्या जगभरातून त्यांनी या गोष्टी गोळा केल्या असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कोणा अनामिक संपादकाने या सगळ्या गोष्टी एका कथासूत्रात बांधून संग्रहीत केल्या. प्रथम अरबी भाषेतील या कथा नंतर जगभरातील अनेक भाषात पोचल्या. या गोष्टीमध्ये जगातील सर्वात जुनी संस्कृती असलेल्या इज्पिशियन राजांच्या गोष्टीही येतात, मात्र या गोष्टी मुस्लीम सत्तेचा सुवर्णकाळ असताना संपादित झाल्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच या साऱ्या गोष्टींवर मुस्लीम ठसा स्पष्ट जाणवतो.

 

आज इतकेच

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.